אנינות

מצב בו מצוי קרובו של הנפטר בזמן שלאחר מות קרובו ועד קבורתו של הנפטר.

השבעה

שבעה היא מצווה שחייבים בה שבעת קרובי הנפטר במשך שבעת הימים מאז הלווית קרובם.

שלושים

החל מיום הקבורה למשך שלושים יום רצופים לאחריה,  קיימים דינים מיוחדים.

אבלות בשבת וחג

בשבת וחג נוהגים דיני אבלות שבצנעא, ולא נוהגים דיני אבלות שבפרהסיא (שבגלוי)

יום השנה

הלכות ומנהגי אזכרה לנפטר/ת, פעם בשנה  בתאריך פטירתו לפי התאריך העברי

הלכות אבלות כללי

טומאת כהן,
שמועה קרובה, ושמועה רחוקה