אבלות בשבת וחג

שבת שבתוך השבעה
בשבת החלה בתוך ימי שבעת ימי האבלות האבל אינו נוהג אבלות בציבור ולכן,

 נועל נעלים,מחליף לבגדי שבת(לא חדשים) ומותר לו ללכת לבית הכנסת.
ערב שבת
יום שישי, כשעתיים לפני כניסת השבת, יקום האבל מן הארץ. ירחץ פניו ידיו ורגליו בצונן.

 יחליף את בגדיו העליונים לבגדים נקיים אך לא חדשים או מכובסים.

 בגד מכובס ימסרנו לאחר שילבש כחמש דקות, ינעל נעליו וילך לבית הכנסת.
תפילות
יש נוהגים להתפלל בבית אבל בערב שבת.

 ויש נכנסים לביהכ"נ ב"בואי כלה". אסור לאבל לנהוג אבילות בשבת בגלוי אבל בצנעה ימשיך אבילותו.

מוצאי שבת
מיד במוצאי שבת אחר הבדלה יחזור לאבילותו, אם לא נגמרו ה"שבעה".
חגים
אם בתוך ה"שבעה" חל אחד מן החגים: ר"ה, יוהכ"פ, סוכות, פסח, שבועות,

 – יקום האבל מן הארץ כשעה לפני החג, יסיים אבילותו ולא יחזור לשבת "שבעה".