נפטרים שמועד אזכרתם חל היום

אסיה אגאגאני ע"ה
חנניה אסייג ז"ל
דן אקוע
יהודה( ליי ביגץ
מרה זץ ע"ה
דבורה חריפליביי ע"ה
יעל יצחק ע"ה
אברהם מושקו
יוסף סימון ז"ל
אברהם שאול פולישוק
מזל קאופמן ע"ה
אטי קוזי ע"ה
לוי יצחק ריישר