נפטרים שמועד אזכרתם חל היום

שרה בלה אברמוביץ
אמה אוורוטוב ע"ה
חביב ביטון
מאיר ברסלר
שמחה גולדשטיין ע"ה
שרה גולני ע"ה
יעקב גרינברג
חי-ה הייט ע"ה
שלמה זקוטו סלומון
נחמה טויב ע"ה
מרים טסלר ע"ה
שרה כהן ע"ה
עוזי לוין ז"ל
טשגר מולה ז"ל
משה( מוזס) קנדלקר ז"ל
אסתר רומני
שרה שבתאי
חביבה שוסטר
אהרון שמלה