נפטרים שמועד אזכרתם חל היום

משה חמרה ז"ל
שלום כאוי ז"ל
אהובה לוי ע"ה
יוסף לחמי ז"ל
סלח מורדוך
שמואל נחמיס ז"ל
אליהו סלימן
שלום עיידן ז"ל
שמעון פולסטר ז"ל
ברטה צרפתי ע"ה
משה צרקובסקי
אריאלה (רגינה) רז ע"ה
רחל רזניק ע"ה
אמילי תמר שוקרון ע"ה
ציון שמריז ז"ל
מלכה שנידרוביץ