נפטרים שמועד אזכרתם חל היום

פואד אברנה
טהונה איוב ע"ה
ויקטוריה ארליך ע"ה
רוזה אשכנזי ע"ה
מניחה בוריסקין
פסח דמוך ז"ל
משה ויריס ז"ל
חיה שרה ורדי ע"ה
משה ורניק
אריה זיצוב
אברהם יוסף ז"ל
איליה יעקובסון
דינה ישראלי ע"ה
ניקולאי לויצקי ז"ל
יטי סובול ע"ה
רחל עטייה
טיבריו (סטפן) פוקס ז"ל
יעקב פלזנשטיין ז"ל
נעים רב דוד ז"ל
ויקטור רבי ז"ל
אשר רוזנפלד ז"ל
יחיאל רימרט ז"ל