נפטרים שמועד אזכרתם חל היום

לאה אברהם ע"ה
אברהם אידן ז"ל
עמליה אלזרי
שמואל (חיים) אלפנדרי ז"ל
זימבול בטלוי
משה גדליהו ז"ל
זרובבל זמל ז"ל
שלום חגבי ז"ל
כוזרוב ידידי ז"ל
רן לוריא ז"ל
ולדימיר מינקין ז"ל
פלורה נח ע"ה
הדסה פלר ע"ה
יוכבד צוקר
עליזה ציני ע"ה
נינה קוזניאץ ע"ה
ישראל רוזנפלד ז"ל
מלכה שלף
רוזה שניידרמן ע"ה