נפטרים שמועד אזכרתם חל היום

משה (אייזיק) אטלס ז"ל
זלמן איצקוביץ ז"ל
מזל טוב בן עזרא
אסתר בן-עזרא ע"ה
חגית בר שי ע"ה
גבריאל גבאי ז"ל
לאה גדלוביץ ע"ה
אברהם גרשי ז"ל
צילה דגן ע"ה
שאול דורי ז"ל
צדוק חבאני ז"ל
אסתר חימי ע"ה
דן טגדיה ז"ל
רחל יחזקאל ע"ה
עזרא יעל ז"ל
סעידה כהן
שלמה כלף ז"ל
שרה מנשה ע"ה
גניה נוימרק
שלום סבאח ז"ל
אייזיק סטר ז"ל
ברכה עובדיה ע"ה
שלמה פז ז"ל
סילבי-ה פישר ע"ה
עזריאל פלדמן ז"ל
איוט קפטה ע"ה
שרה רובנס ע"ה
ניסים שבח
איזה שטרית ע"ה