ב"ה המסמך מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

הנחיות למקרה של פטירה בבית

ההנחיות במקרה של פטירה בבית או ברחוב שונות ממקרה פטירה בבית חולים, ומאלצות את המשפחה, בזמן כה קשה, לבצע כמה הליכים כדי לטפל בקבורה. על מנת לסייע לכם בכך ערכנו לפניכם את כל ההנחיות והפעולות שעל המשפחה לבצע, ואלו הן:

הודעת פטירה

לשם קביעת המוות והכנת הודעת פטירה יש להזמין רופא או להתקשר למד"א. איש הצוות הרפואי (רופא או פרמדיק) שיגיע למקום הפטירה ינפיק הודעת פטירה ויחתום עליה.

שימו לב- עליו להנפיק בעבורכם ארבעה עותקים של ההודעה.

על פי חוק, בכל מקרה של פטירה בבית, הצוות הרפואי של מד"א או משפחת הנפטר מחויבים להזמין את המשטרה.

אישור משטרה

על השוטרים שיגיעו מוטל להוציא אישור שאין חשד לפלילים או מוות לא טבעי, ואישור ויתור נתיחה.

במקרה שיש חשד למוות לא טבעי יבוצע פינוי באמבולנס, בלא תשלום, למרכז הרפואי הלאומי לרפואה משפטית (המכון לרפואה משפטית) באבו כביר. לקרובים יש זכות להתנגד לנתיחה שלאחר המוות.

במקרים שבהם אין צורך בנתיחה, ימסרו השוטרים אישור ויתור נתיחה למשפחה, ויורו להם ליצור קשר עם נציגי חברה קדישא. לאחר יצירת הקשר עם נציג חברת קבורה, יפונה הנפטר לבית לוויות או לאחד ממתקני הקירור הממשלתיים עד למועד הלוויה (אחסון בבית חולים החל מהלילה השני ואילך כרוך בתשלום).

רוב חברות הקדישא אנין פועלות בשעת הערב והלילה (למעט ביצוע לוויות שנקבעו מראש לשעות אלו), וכן אינן פועלות בשבתות ובחגים (ראש השנה, יום הכפורים, היום הראשון של סוכות, שמחת תורה, היום הראשון והאחרון של חג הפסח, וחג השבועות).

במקרים של פטירה שאירעה בשעות הלילה, בשבת או בחג, יש להמתין לשעות הבוקר או לצאת השבת או החג כדי לערוך את סידורי ההלוויה. כאשר השארת הנפטר בבית עלולה לגרום לפיקוח נפש של ממש (גופני או נפשי), אפשר לבקש מאדם שאינו יהודי לפנות את גופת הנפטר לבית חולים (לחדר קירור) עד למועד יצירת הקשר עם חברת הקבורה. לחלופין, אפשר להזמין אמבולנס פרטי בתשלום. משפחה המבקשת להקפיד על איסור טלטול הנפטר, יכולה במשך זמן מה להניחו על הרצפה, לקרר את החדר, ומפאת כבוד המת להקפיד שיישאר אדם לשמור על הנפטר.

לרשימת האמבולנסים ברישוי משרד הבריאות – לחצו על הקישור

 

הוצאת רשיון קבורה

חברות הקדישא אנין מוסמכות לקבור מתים בלא רשיון קבורה, ובלי הרישיון אי אפשר לתאם לוויה. בעיקרון, האחריות על הוצאת רשין קבורה מוטלת על המשפחה ועליה גם לגשת ללשכת הריאות לשם הוצאת הרשיון, אף כי במקרים רבים תסייע חברת הקדישא בהוצאת הרשיון. אם הועברה הגופה למרכז לרפואה משפטית, ידאגו לכך במכון ויינתן רישיון מטעמם.

במקרים שבהם הלוויה נערכת בערב או בלילה ומשרדי הבריאות סגורים, אפשר להיעזר בחברה קדישא או בעמדת רישום הלוויות בבית החולים. רשיון הקבורה מונפק ללא תשלום.

לרשימת מדורי רשיונות הקבורה בלשכות הבריאות המחוזיות-  בלשכת הבריאות המחוזית.

אפשר להתחיל בהליך קבלת תעודת הפטירה על ידי מילוי טופס, אם כי אפשר לבצע זאת בשלב מאוחר יותר.

תיאום מועד הלוויה ומיקומה

לאחר הנפקת רישיון הקבורה אפשר לפנות לחברה קדישא לשם תיאום הלוויה. המוסד לביטוח לאומי כולל בסל השירותים: קבורה בבית העלמין המקומי (לפי הרישום במרשם האוכלוסין) לפי סוג הקבורה הנהוגה במקום. בסל נכללים הובלה בשטח הרשות הקוברת בשעות העבודה, טהרה ותכריכי כותנה רגילים, כריית קבר, מרצפות לבניין הקבר, טקס הלוויה, נוכחות של שני אנשי חברה קדישא וחזן בטקס, כיסוי הקבר ושילוט זמני.חשוב לציין כי יסודות המצבה והקמתה אינם כלולים בסל השירותים.

 

הכנות לקראת קבורה

לאחר פטירתו של יקירכם תתבקשו לארגן את קבורתו ולתאם אותה. ריכזנו עבורכם את ההכנות שתתבקשו לבצע טרם קבורתו, ואלה הם:

תיאום מועד הלוויה ומיקומה

תיאום מועד הלוויה ובית העלמין שבו ייקבר הנפטר ייעשה מול חברה קדישא. משפחתו של הנפטר זכאית להביאו לקבורה בבית העלמין שבמקום מגוריו (כפי שמצוין במרשם האוכלוסין), או בבית העלמין שבמקום פטירתו. תושב ישראל שנפטר בבית החולים זכאי להיקבר במקום מגוריו בלבד. משפחתו של נפטר שהוא עולה חדש תידרש לעיתים להמציא תעודה המעידה על יהדותו (כגון תעודת לידה של הנפטר ושם אמו).

את מועד הלוויה תקבע חברה קדישא בהתאם ללוח הזמנים שלה, מתוך ניסיון ורצון להתחשבות בהעדפת בני המשפחה. נהוג כי הקבורה תתבצע בסמוך למועד הפטירה, ובמידת האפשר ביום הפטירה עצמו. חשוב לנו לציין כי השיקול המרכזי בהחלטה על מועד הקבורה הוא כבוד הנפטר. כבודו אמנם מחייב קבורה מהירה, אך חשוב גם לכבדו בליווי של רבים בדרכו האחרונה. חברות קדישא פועלות בימות החול ברוב שעות היום, ורבות מהן עורכות קבורה גם בשעות הערב והלילה כדי שלא להלין את המת. בקביעת מועד הלוויה יש להביא בחשבון את הזמן הנדרש להודיע לאנשים על הפטירה, ובהם גם בני משפחה מדרגה קרובה השוהים בחו"ל. אם הקבורה תיערך לפני שקיעת החמה, אזי נחשב יום הקבורה ליומה הראשון של השבעה.

רישיון קבורה

הוצאת רישיון הקבורה תתבצע באחריותה של המשפחה. הרישיון יונפק במשרד הבריאות בלשכת הבריאות ברחוב אופנהיימר 10 ברחובות וזאת במקרה של פטירה שלא בבית חולים. לעיתים תוכל החברה קדישא לסייע בהוצאת הרישיון. במקרה פטירה בבית חולים, רישיון הקבורה יונפק בבית החולים עצמו. אי אפשר לבצע את הקבורה בלי אישור זה, אך במקביל לבקשה להוצאת הרשיון, אפשר לתאם את הליך הקבורה מול חברה קדישא. על מנת לקבל את רישיון הקבורה על המשפחה להציג את המסמכים הבאים: הודעת פטירה רשמית, תעודת זהות של הנפטר, ובמקרה של פטירה בבית, גם אישור ויתור נתיחה של המשטרה, ומסמך כל שהוא  על מצבו הרפואי של המנוח טרם הפטירה.

החלטה בנוגע לקבורה

בבתי עלמין רבים נהוג היום לקבור את הנפטרים בקבורה רוויה המתבצעת על פי כללי ההלכה והחוסכת בשטח קרקע.

בבית העלמין נס ציונה שיטת הקבורה היא: קבורה יחידנית בקבר מכפלה. בשיטה זו נקברים שני נפטרים זרים בנפרד באותה חלקת קבר (שטח של קבר אחד- דו מפלסי).

קבורה ללא תשלום מתקיימת בבית העלמין במקום מגוריו של הנפטר על פי מרשם האוכלוסין, בחלקה שבה מתבצעת הקבורה השוטפת. (בנס ציונה כאמור החלקה ה'שוטפת' היא קברי "מכפלה" וקבר אחד מבין שני המפלסים מגיע בחינם לתושב העיר או מי שנפטר בעיר).

נפטר שהוא חייל ייקבר  בחלקה הצבאית שהיא באחריות הרבנות הצבאית.

רכישת קבר בסמוך לחלקת הנפטר

משפחת הנפטר תהיה רשאית לרכוש חלקת קבר בסמוך למקום הקבורה או מעליו בטווח של עד 45 יום מיום הקבורה. עם זאת במקומות שבהם שטחי הקבורה מצומצמים מאוד, יתכן שהמשפחה תידרש להחליט טרם הקבורה אם ברצונה לרכוש חלקה בצמוד לנפטר או מעליו.

חשוב לציין כי הקמת המצבה על קברו של הנפטר (סוג וגודל המצבה), מותנית (מושפעת ישירות) בהחלטתה הסופית של המשפחה לרכישת קבר בסמוך / מעל הנפטר.

תיאומים נוספים

בעת הפנייה לחברה קדישא מומלץ להיערך גם בנושאים הבאים:

מניין ללויה

אם קיים חשש כי לא יגעו ללוויה עשרה גברים יהודים מגיל 13 ומעלה, יש ליידע את החברה קדישא מראש על מנת שתוכל לארגן מניין.

ביקור כוהנים בבית העלמין

על פי ההלכה היהודית, נאסר על כוהנים להיטמא למתים שאינם ממשפחתם הקרובה, ועל כן נוהגים כוהנים (זכרים) שלא להיכנס למעמקי בית העלמין. היה ומשפחת האבלים היא משפחת כוהנים, יש ליידע מראש את החברה קדישא, במטרה לנסות לאתר מקום קבורה מתאים או לחלופין לנסות למצוא פתרון הלכתי אחר (כדי שהמשפחה תוכל להגיע גם בפעמים הבאות (אחרי הלוויה) כמה שיותר קרוב לחלקת הקבר).

הגעה למקום הקבורה ברכב

אם בציבור המלווים ישנם אנשים מבוגרים או חולים, אזי יתכן שאפשר להביאם קרוב אל מקום הקבורה ברכב, (בעיקר בחלקות החדשות- שנעשו בשנים היותר אחרונות, תוך מודעות ערה יותר לנושא הנגישות וכו') בתיאום מראש עם החברה קדישא.

מערכת הגברה בבית העלמין

קיימת בבית העלמין מערכת הגברה שתאפשר לכל הנוכחים להאזין לטקס (תפילה, הספדים וכו') וכך להיות בו שותפים מלאים.

 

ההכנות שמבוצעות על ידי חברה קדישא לקראת הלוויה

בצר לכם על פטירת יקירכם ילוו אתכם אנשי החברה קדישא בהליך המקדים לקבורת הנפטר

העברת הנפטרים לבית הלוויות

את ההעברה תבצע לרוב חברה קדישא, ממקום הפטירה או מהמרכז הלאומי לרפואה משפטית ועד בית הלוויות. ההעברה אינה כרוכה בתשלום (לפי הקבוע בסל השירותים) למעט חריגים. במקרים מיוחדים כגון פטירה מחוץ לתחום השיפוט של החברה קדישא האחראית על הפטירה, תתבקש המשפחה לשכור אמבולנס פרטי להעברת הגופה, או לתאם את העברתה מול חברה קדישא בתשלום לפי התעריפים שקבע הביטוח הלאומי.

בנס ציונה אחריות העברת הנפטר בחינם היא כשהפטירה אירעה במקומות הבאים:

 בית המנוח- בשעות הפעילות (8:00-16:00) מחוץ לשעות אלה יש לחייג למוקד הארצי שמטפל בזה גם כן ללא תשלום במספר 0120*

בתי החולים: אסף הרופא, שמואל הרופא, קפלן.

הקצאת מקום קבורה

הקצאה כזו תתבצע על ידי החברה קדישא. כן באחריותה לחפור את הקבר ולהביא את הציוד הנדרש לשעת הלוויה ובכלל זה אלונקה לנשיאת הנפטר, מעדרים לכיסוי הקבר וכדומה.

טקס טהרה לכבודו של הנפטר

החברה קדישא תבצע טקס טהרה לכבוד הנפטר לפי המסורת היהודית ונכללת בזה גם הלבשת הנפטר בתכריכים (בגדים מיוחדים לנפטר) רגילים (מכותנה), אמנם יש אפשרות לרכוש לכבוד הנפטר תכריכים מפשתן (שלהם סגולה מיוחדת עבור הנפטר כמובא בתלמוד).

פטירה בחוץ לארץ

תושב ישראל שנפטר בחו"ל

ראשית כל, משפחת הנפטר צריכה לברר מול חברה קדישא בארץ- שאכן הם מוכנים לקברו אצלם, ולהביא מהם אישור על כך לנציגות שמטפלת בנפטר במקום קבורתו (חו"ל), כגון חברה קדישא של אותו מקום, אפשר להיעזר גם בבית חב"ד המקומי וכו'

משפחתו של תושב ישראל שנפטר בחו"ל המעוניינת להביאו לקבורה בישראל, תתבקש לפנות אל סניף הביטוח לאומי שאליו משויך הנפטר. שם יונפק בעבורו אישור על תושבות הנפטר. את האישור יש למסור לחברה קדישא.

בדיקת התושבות בביטוח הלאומי אורכת (לעיתים) זמן רב (עד חודשים אחדים) ולכן יש באפשרותה של המשפחה להעביר לחברה קדישא ביטחונות כספיים עד להמצאת אישור התושבות וזאת על מנת להביאו לקבורה בהקדם. חברה קדישא תהיה רשאית לגבות תשלום בגין שחרור הנפטר מהמכס (אגרת משרד הבריאות), תשלום בגין הטיפול בהוצאת רישיון הקבורה, ותשלום עבור העברת הנפטר משדה התעופה לבית העלמין.

תושב ישראל שנפטר בארץ ומובא לקבורה בחו"ל

משפחתו של תושב ישראל שנפטר בארץ ושהובא לקבורה בחו"ל זכאית לקבל החזר בעבור הוצאות הקבורה מהביטוח הלאומי (אם מי ששילם עבור הקבורה נמצא בארץ). ההחזר לא יעלה על דמי הקבורה הבסיסיים המקסימליים הקבועים בחוק, העומדים על 6,405 ₪ (החל מה-01.01.2020). על מנת לקבל את החזר הוצאות הקבורה יש להגיש תביעה בביטוח לאומי בטופס המיועד לכך, ובצירוף אישור על הוצאות הקבורה בחו"ל.

שירותים בתשלום

אלה הם שירותי הקבורה שחברה קדישא רשאית לגבות בעדם תשלום:

מקום קבורה מיוחד

הבאת הנפטר לקבורה בהתאם לבקשה מפורשת של המשפחה בחלקות קבורה מיוחדות שהוגדרו על ידי הביטוח לאומי כ"חלקה חריגה", משפחת הנפטר תידרש לשלם בעבור הקבורה ולחתום על הצהרה בדבר הסכמתה לקבורה בתשלום. התעריף בעבור חלקת קבר בחלקה חריגה הוא 40,000 ₪ (כולל ביסוס [יסוד יצוק] למצבה).

שמירת מקום

במקרים שבהם תושב הארץ מבקש לשמור מקום בעודו בחיים:

התעריף המקסימלי לרכישת חלקת קבר בחיים קבוע בחוק שירותי הדת היהודיים ומשתנה על פי ישוב המגורים. בנס ציונה התעריף עומד על 9,051 ₪. הנחה של 20% ניתנת בעת רכישת חלקה לבן זוג של הנפטר (-ביום הפטירה. בדרך כלל הבעת הרצון לרכישה מוגשת כבר במעמד הזמנת הלוויה, אם כי התשלום לא חייב להתבצע ביום זה).

הנחה נוספת ניתנת לרוכשים חלקת קבר בקבורת מכפלה (-קבר עמוק דו מפלסי המיועד לשני נפטרים ובשטח של קבר אחד- השיטה הנפוצה ביותר בארץ לקבורה משפחתית, אם כי גם אנשים זרים זה לזה יכולים להיקבר כך).

התעריף של רכישת קבר שלא באזור המגורים גבוה ב20% מהתעריף הרגיל.

קבורת נפטר בעיר שאיננה מוגדרת כמקום מגוריו על פי מרשם האוכלוסין

קבורה זו תתקיים בחלקה חריגה. חברה קדישא רשאית לגבות תשלום בעבור שירות זה.

קבורת נפטר שלא בקבורת מכפלה

בשל המדיניות לעידוד החיסכון בקרקע לקבורה, מוצע למשפחה לקבור את הנפטר בצורת הקבורה הנהוגה ביום יום (בחלקה ה'שוטפת'). בנס ציונה זו קבורת מכפלה, כאשר מוצע למשפחה לקבל מפלס אחד מבין שניים במכפלה, והנפטר ייקבר מעל נפטר אחר או לחלופין ייקבר במפלס התחתון ונפטר אחר (אינו בן משפחה) ייקבר במפלס העליון. קבורה זו היא חינמית. והיה אם צורת קבורה זו לא מקובלת על המשפחה, רשאית החברה קדישא להציע למשפחה קבורה אחרת (חלקה חריגה)בתשלום.

העברת הנפטר לפני יום ההלוויה לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה המקובלות

השעות שאינן שעות עבודה הן: בימים א-ה לאחר השעה 16:00 ובימי שישי וערבי חג לאחר השעה 13:00. אם קיים חשש למוות לא טבעי תועבר גופת הנפטר למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו-כביר ללא תשלום.

שמירת הנפטר בקירור בשל דחיית מועד הלוויה

התשלום בעבור שמירת נפטר בקרב כזה ייגבה בעבור היום השני ואילך, ובימי שישי וערבי חג- החל מהיום השלישי. התעריף הקבוע על פי משרד הבריאות הוא 356 ₪ ליום.

העברת נפטר ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברה קדישא, למקום הקבורה שנמצא בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברה קדישא אחרת

התעריף להעברה כזו עומד על 380 ₪ באזור גוש דן (בנס ציונה, זו העברה מתל-השומר, איכילוב, וולפסון, וכן מקום אחר באזור זה שאינו בית חולים).

מחוץ לגוש דן, התעריף לפי מחשבון הביטוח לאומי הוא המחיר הנ"ל בתוספת 11.33 ₪ עבור כל ק"מ נוסף עד למקום הקבורה.  (ראה מחשבון ביטוח לאומי –העברת נפטרים).

קבורת נפטר שאינו תושב ישראל

נפטר שהוא יהודי מהתפוצות שנפטר בחו"ל, או אפילו ישראלי ששהה זמן רב בחו"ל ולא שמר על זכויותיו כתושב ישראל על פי הביטוח לאומי, ומשפחתו מבקשת לקברו בישראל, אין תעריף הקבוע בחוק לקבורתו וזה נתון לשיקולך הדעת של החברה קדישא. בנס ציונה המחיר הוא כמו בחלקה חריגה- 40,000 ₪.

העברת הנפטר משדה התעופה

החברה קדישא גובה תשלום על העברה כזו, כולל אגרה למכס וטיפול הוצאת רישיון קבורה.

הלוויה במסלול מיוחד

לשם הספד או מתן כבוד אחרון על פי בקשת המשפחה.

התעריף לשינויים מהמסלול המקובל להלן הוא:

  • כשהצוות המלווה קטן ממניין (10) אנשים-944 ₪ לשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת-464 ₪.
  • כשהצוות המלווה מונה מניין- 1854 ₪  לשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת-927 ₪.

הלבשת הנפטר בתכריכי פשתן

על פי בקשת המשפחה, אז ייגבה ההפרש שבין מחיר תכריכים רגילים למחיר תכריכים מהודרים מפשתן- 350 ₪

כל תשלום עבור שירותים מיוחדים אלו יתקבל במשרדי החברה בלבד כנגד הנפקת קבלה מתאימה כחוק. מובן ש"חברה קדישא" חייבת להחזיק ב"רשיון קבורה" בתוקף ממשרד הדתות כדי לעסוק בקבורה ובמכירת חלקות קבר בחיים.

כן חל איסור על עובדי החברה לבקש תשר או מתנה כל שהיא ממשפחות הנפטרים.

     לאחר קבורה

לאחר קבורת יקירכם תתבקשו לבצע את הפעולות הבאות:

הוצאת תעודת פטירה

כשבועיים לאחר הפטירה תוכלו להוציא 'תעודת פטירה' (אז מושמט שמו של הנפטר ממרשם האוכלוסין). תעודה זו תשמש אתכם בהסדרת הרכוש של הנפטר. הנפקת התעודה אינה כרוכה בתשלום.

לרשותכם יעמדו כמה ערוצים שדרכם תוכלו להגיש את הבקשה ואלו הם:

טופס מקוון באתר רשות האוכלוסין וההגירה

עמדת שירות עצמי של רשות האוכלוסין וההגירה.

שליחת הבקשה בדואר, לכתובת: מרכז שירות ומידע ארצי, אגריפס 42- ירושלים.

שליחת הבקשה לפקס שמספרו- 02-6294755

תעודת הפטירה תישלח אליכם כשבועיים לאחר קליטת הבקשה, או שתימסר ידנית. מומלץ במועד זה להסדיר מסמכים נוספים הקשורים לנפטר, ולוודא כי הרשויות מעודכנות אודות פטירתו.

הזמנת מצבה

בתום שלושים יום מיום הקבורה (יש הנוהגים שבוע,  שנה, אבל המנהג הרווח הוא 30 יום) , נהוג לקבוע מצבה על קברו של הנפטר. את המצבה תתבקשו להזמין מקבלן מצבות, ולממן את הוצאתה בהתאם. במקביל תוכלו להחליט מהו הכיתוב שיופיע על המצבה, וכדאי לוודא את הגעתה למקום הנכון ובזמן הנכון.

לרוב נכתבות על המצבות האותיות 'פ"נ' – פה נקבר , ומתחתיהן נכתבים שמו המלא של הנפטר, שם הוריו, וכן תאריך פטירה העברי וישנם הנוהגים לכתוב בנוסף תאריך לועזי. כמו כן ישנם הנוהגים להוסיף פסוקים מהתנ"ך, ביטוי, או מילים אחדות המתארות את אופיו של הנפטר ומפעל חייו. בתחתית המצבה נהוג לכתוב את האותיות: ת.נ.צ.ב.ה = ראשי התיבות של 'תהא נשמתו צרורה בצרור החיים' זאת על פי הפסוק בספר שמואל א', כה', כט' –"והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים".

עלותה של המצבה תלויה בגודל ובסוג האבן, דוגמאות כאלה ואחרות לבקשת המשפחה, מספר האותיות החרוטות עליה, ועוד. יש לוודא כי אין מגבלה על הגודל וכו' שהמשפחה מבקשת להניח על הקבר.

באחריותו של קבלן המצבות להסדיר את התשלום בעבור הרישיון להקמת מצבה מול החברה קדישא, כשבמעמד התשלום, יקבל לידיו את מידות המצבה המותרות בבית עלמין זה, ויתחייב לעמוד בהן.

מצבה לנפטר בודד (ערירי, או גלמוד)

אם הנפטר מוגדר כאדם בודד, שנפטר ונקבר בישראל ואין לו בישראל קרוב משפחה ושלא שולם בעדו מענק פטירה, יממן בעבורו הביטוח הלאומי את הוצאות הקמת המצבה.

אם לנפטר יש ילד או ילדה או קרוב משפחה אחר מדרגה ראשונה שסובלים ממחלת נפש, אזי יהיה הנפטר זכאי למצבה במימון הביטוח הלאומי, ובלבד שלא שולם בעדו מענק פטירה. את המצבה תקים חברה קדישא כשלושה חדשים לאחר הקבורה. הביטוח הלאומי לא ישלם החזר כספי לקרוב משפחה או חבר שהקימו מצבה.

קבורה אזרחית

בהתאם לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית (תשנ"ו 1996) רשאי כל אדם להיקבר בהתאם להשקפת עולמו ולהתאים עבורו את טקס הקבורה. באפשרותכם ליצור קשר עם גוף העומד בדרישות שנקבעו בחוק ובתנאי הרישיון לעסוק בקבורת נפטרים לקבורה אזרחית, ולתאם מולו את הליך הקבורה.

קבורת נפטר שאינו יהודי

אם הנפטר הוא תושב ישראל שאינו יהודי, ואם אין בתחום הרשות המוניציפלית שלו חברה הרשאית לעסוק בקבורה המתאימה לנפטרים כאלו, אזי תהיו רשאים לקבל החזר בעבור הוצאות הקבורה מהביטוח הלאומי.

שירותי הקבורה לנפטרים בני העדות הלא יהודיות נמצא בסמכות אגף העדות הלא יהודיות במשרד הפנים.

(אפשר לקבל פרטים בנושא קבורה לאוכלוסייה הנוצרית והמוסלמית ממשרדי הקבלה של משרד הבריאות או מהצוות הרפואי שטיפל במנוח).

חלקות לקבורות מסופקים או חסרי דת

נכון להיום ישנם מעל 20 בתי עלמין שבהם קיימות חלקות למחוסרי דת, וכן 16 גופים מורשים מטעם המשרד לקבורה אזרחית חלופית.