טומאת כהן

לכהן אסור להטמא בטומאת מת

לכן אסור לו להתקרב למקום עם מת מאידך מצוה על כהן להטמא לקרובו הנפטר, עד שעת הקבורה.

 מצוה על הכהן להטמא לשבעת קרוביו: אביו,אמו, בנו,בתו, אשתו,אח אביו,אחות אביו. 

בתום ימי השבעה,שלושים,שנה וימי זיכרון אסור לכהן להתקרב לקבריהם של קרוביו.

שמועה קרובה ושמועה רחוקה

אם הגיעה שמועה שנפטר אחד מקרוביו (שהוא חייה להתאבל עליהם)

 בתוך שלושים יום מיום הפטירה – שמועה קרובה. ונוהג את כל דיני האבלות.

 לאחר שלושים יום מהפטירה – שמועה רחוקה. ונוהג אבלות רק לשעה קלה בלבד